GOOD DAY MY FELLOW RETIREES,

At the age of 65, life has taught me that nothing is perfect.  But here at

Kolobe Retirement Village, the scenery is of the best, permanently fresh

flowing water straight out of the Waterberg mountains, the air is clean,

blissful silence reigns and the animals, insects and birdlife complete the

background that neither you nor I can imagine.

 

It is in these almost perfect conditions that we, as mortal human beings, tried to add something and laid out an economically viable amount of 100 units with private living spaces as a priority, without a neighbouring home's wall in front of your nose!

 

The third factor that differentiates us from other retirement homes is that we operate independent from the Local Municipal Authority. "Green" PV Solar Electricity, own water source, latest sewage system, full sectional title ownership and communal service centre that includes its own frail care locale, complete the picture only 7km northeast from Modimolle.

 

The location of the mountain slopes and border access road, makes it possible to live safely with the latest security technology and guards in place.

 

The recreational facilities will be the residents’ choice, financed by a special fund earmarked for that purpose.  This fund is made up by a percentage contributed by each unit purchased in trust.

 

The construction and additions are modern yet functional for the older person's needs.  There are NO hidden costs and even transfer costs are borne by the developer.

 

This trend is also applied to the levy charges that includes everything locally!  However, we have no control over what authorities from outside enforce.

 

Sorry! Only persons over 50 years qualify to stay here.  In addition, right of access and admission is reserved.

 

If you think it's just a bunch of sales pitches, don’t do yourself in by not personally investigating us.

 

I am one of the developers and will retire at Kolobe myself, and run quality control and low long-term maintenance costs like a golden thread through everything we do.

 

Greetings from the bush,

Nico van Hulst Snr

GOEIE DAG
MY TYDGENOOT,

Op 65 jarige ouderdom het die lewe my geleer dat niks volmaak is nie.
Maar hier by Kolobe Aftree oord is die natuurskoon van die beste, vloei vars
water permanent uit die Waterberg, is die lug skoon, salige stilte heers, en
voltooi die diere, insekte en voëllewe die agtergrond wat nie ek of jy kan
skep nie.

 

Dit is in hierdie byna volmaakte omstandighede wat ons as nietige mens iets probeer byvoeg het en n ekonomiese vatbare hoeveelheid 100 wooneenhede uitgele het, met privaat leefruimte as prioriteit, sonder n volgende woning se muur voor jou neus!

Die derde faktor wat ons van ander Aftree oorde onderskei, is dat ons onafhanklik van die Plaaslike Munisipale Owerheid funksioneer. “Groen”sonkragvoorsiening, eie waterbron, nuutste riool stelsel, volle deeltitel eienaarskap en n gemeenskaplike diens sentrum wat n eie verswakte sorg lokaal insluit, voltooi hierdie prentjie slegs 7km noordoos vanaf Modimolle.

Die ligging van die berghange en grens aan toegangspad maak dit moontlik om veilig te lewe met die nuutste sekuriteits tegnologie en wagte in plek. Die ontspannings geriewe gaan inwoners se keuse wees gefinansier uit n spesiale fonds geoormerk vir die doel. Hierdie fonds word opgemaak deur persentasie bydrae van elke koop in trust.

Die bouwerk en toevoegings is modern tog funksioneel vir die ouer persoon se behoeftes. Daar is GEEN verskuilde kostes nie en selfs oordragkoste word deur die ontwikkelaar gedra. Hierdie tendens is ook deurgevat na die heffings wat alles plaaslik insluit! Wat die Owerhede van buite afdwing het ons egter nie beheer oor nie.


Jammer! Net persone ouer as 50jr kwalifiseer om hier te bly. Verder word reg van toegang en toelating voorbehou.

As U dink dis net n klomp verkoop praatjies, moenie U self te kort doen om nie persoonlik self hier ondersoek te doen nie.

Die Ontwikkelaar gaan self hier aftree en kwaliteit vereiste en lae langtermyn onderhoudskoste loop soos n goue draad deur alles wat ons doen.

Bosgroete,

Nico van Hulst Snr

© 2016. Copyright Kolobe Retirement Village